طراحی سایت
معرفی معاونت درمان

 

 

نام و نام خانوادگی
دکتر عبدالنورکرد جمشیدی
تحصیلات:متخصص کودکان و  نوزادان
سوابق مدیریتی و اجرایی:
معاونت درمان دانشگاه _ریاست بیمارستان طالقانی _ریاست بیمارستان امام خمینی (ره)
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تلفن تماس
0843-3337542 _ 09181413216
نمابر
0843-3337180
آدرس پست الکترونیک 
جستجو