X
اهداف وشرح وظایف

نظارت
نظارت بر عملکرد کارشناسان مامایی در دفاتر کار مامایی و ارسال پسخوراند
نظارت بر فعالیت مطب متخصصان زنان و زایمان
نظارت بر فعالیت درمانگاههای خصوصی (واحد مامایی)
نظارت بر زایشگاههای مراکز سطح استان
نظارت بر بخشهای نوزادان و زنان مراکز در سطح استان
ارزشیابی و پایش
ارزشیابی سالانه مراکز به همراه تیم ارزشیابی
پایش عملکرد پرسنل مامایی در زایشگاهها و ارسال پسخوراند
پایش عملکرد پرسنل در بخش زنان و ارسال پسخوراند
پایش بیمارستانهای دوستدار مادر و نحوه فعالیت کلاسهای آمادگی دوران بارداری
پایش عملکرد پرسنل مامایی در رابطه با احیای نوزادان
کمیته های دانشگاهی
بررسی مرگ و میر مادران باردار
ترویج ایمنی و زایمان طبیعی
احیای نوزادان
نقل و انتقالات
هماهنگی جهت اختصاص پستهای درمانی به پرسنل مامایی
جابجایی نیروهای مامایی به صورت مأموریت و انتقال
عضویت در کمیته نقل و انتقالات استانی
طرح نیروی انسانی
بررسی نیروی مورد نیاز مراکز جهت خدمت طرح نیروی انسانی
اعلام نیاز فصلی نیروهای طرح انسانی
جمع آوری درخواست متقاضیان گذراندن طرح نیروی انسانی
تقسیم نیروهای متقاضی گذراندن طرح در مراکز مورد نیاز با در نظر گرفتن امتیاز و منطقه خدمت آنها
صدور پروانه
جمع آوری مدارک مورد نیاز صدور پروانه دایم مامایی
ارسال مدارک با فرم متقاضی به اداره صدور پروانه ها در تهران
پیگیری موارد ارسال شده و دریافت پروانه ها و تحویل به متقاضیان
برگزاری مراسم ، همایشها و گردهمایی
برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما (15 اردیبهشت)
برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با مامائی
برگزاری گردهمایی مسئولین زایشگاهها جهت بررسی مشکلات و ابلاغ دستور العملهای جدید
بررسی شکایات
بررسی شکایات مردمی در خصوص دفاتر کار مامایی و متخصصین زنان
بررسی شکایت مرگ مادران
بررسی شکایت مورتالیته و موربیدیته نوزادان
بررسی شکایات پرسنلی
پیگیری موارد شکایات و قصور پرسنلی تا حکم قضایی

خطایی رخ داده است. خطا : سمت خدا در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : وب سایت رئیس جمهوری در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : پایگاه اطلاع رسانی دولت در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : پایگاه خبری اطلاع رسانی وب دا در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : سازمان نظام پزشکی در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : سازمان نظام پرستاری در حال حاضر در دسترس نیست