X

مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاهها

کارکنان

مدیر: ناجحه ایار

نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی: گلاره افسرده

اداره آزمایشگاه تشخیص طبی:ارغوان طهماسبی

رسالت

رسالت اداره امور آزمايشگاهها:
بهينه سازي خدمات تشخيص آزمايشگاهي قابل ارائه در مراكز درماني دولتي – خصوص سطح استان

اهداف:
1-ارتقا سطح كيفي خدمات آزمايشگاهي
2-استاندارد نمودن كميت خدمات آزمايشگاهي
3-توسعه فعاليت هاي آزمايشگاه رفرانس دانشگاهي

شرح وظايف:
ابلاغ كليه آيين نامه ها ودستورالعمل هاي استاندارد آزمايشگاه مرجع سلامت به مراكزآزمايشگاهي دولتي وخصوصي آزمايشگاهي تحت پوشش
نظارت بر مسئوليت وحسن اجراي استانداردهاي مصوب فضا –تجهيزات وكاركنان –ايمني در آزمايشگاههاي تحت پوشش
آموزش وبرگزاري كارگاههاي آموزشي –بازآموزي با همكاري اعضاي هيات علمي بر اساس
برنامه آموزشي آزمايشگاه مرجع سلامت
برنامه آموزشي تدوين شده بر اساس نياز سنجي آموزشي پرسنل آزمايشگاههاي سطح استان
نياز سنجي تجهيزات مراكز دولتي وارائه مشاوره به اداره تجهيزات دانشگاه وخريد تجهيزات مورد نظر وتوزيع آنها دربين مراكز آزمايشگاهي
استخراج وجمع اوري آمار تست اعتياد انجام شده در مراكز تحت پوشش  سطح استان وارسال آن به معاونت سلامت وزارت متبوع –استانداري –سازمان بهزيستي
نظارت براجراي مصوبات  كميته هاي بانك خون بيمارستاني وبرگزاري كميته بانك خون استاني
برآورد نيرو وتوزيع نيروهاي طرحي ونيروهاي استخدامي  در مراكز درماني تحت پوشش بر اساس نرم افزارWORKLOUDUNIT
ثبت اطلاعات دموگرافيك آزمايشگاهها اعم از دولتي وخصوصي
ثبت اطلاعات پرسنل آزمايشگاهها اعم از دولتي وخصوصي
تمديد پروانه هاي تاسيس ومسئوليت فني
صدور پروانه هاي جديد تاسيس ومسئول فني
بررسي پرونده هاي كميسيون قانوني ازمايشگاهها وبازديد از فضا وشرايط آزمايشگاه تازه تاسيس
بررسي ورسيدگي به شكايات مطروحه از سوي بيماران-پزشكان –موسسات دولتي وخصوصي وغيره از نظر رعايت ضوابط وتعرفه هاي قانوني
نظارت وپايش شركتهاي توزيع كننده كيت وفراورده هاي آزمايشگاهي ورسيدگي به شكايات ازمايشگاهها در اين راستا
ارسال نمونه هاي مجهول به مراكز درماني وبررسي آنها
كمك به ايجاد آزمايشگاه رفرانس ونظارت بر آن
برگزاري جلسات دوره اي مسئولين فني