X

اداره تجهیزات پزشکی

کارکنان

خانم زهرا رضایی

تجهیزات 
هرگونه وسایل, تجهیزات , ابزار, لوازم , ماشین آلات , وسایل کاشتنی ,مواد, معرف ها یا کالیبراتورها آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط تولید کنندگان برای انسان –به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل – جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارائه می گردد:
• تشخیص, پیشگیری ,پایش, درمان یا کاهش بیماری
• تشخیص, پایش, درمان, تسکین, جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت
• تحقیق و بررسی جایگزینی اصلاح اناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک
• حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات
• کنترل بارداری
• تمیز یا ضد عفونی کننده و یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی 
• فراهم کردن اطلاعات برای اهداف پزشکی و تشخیصی به کمک آزمایشات (in vitro) بر روری نمونه های گرفته شده از بدن

 

شرح وظایف:

برنامه ریزی و تعیین خطوط کلی مشی امور مرتبط  با تجهیزات پزشکی دانشگاه مطابق با ضوابط و آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت

کنترل و نظارت بر امور تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش

نیاز سنجی و اولویت بندی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش

نظارت و کنترل بر خرید تجهیزات پزشکی توسط مراکز درمانی تحت پوشش

هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به نصب , راه اندازی ,  آموزش , کالیبراسیون و تعمیر تجهیزات پزشکی

برگزاری  مناقصات مربوط به تجهیزات پزشکی

نظارت بر مناقصات برگزار شده در مراکز درمانی تحت پوشش

هماهنگی و نظارت بر انعقاد قراردادهای خرید تجهیزات

عضویت و مشارکت در کلیه کمیته ها و جلسات مرتبط با تجهیزات پزشکی

کنترل و نظارت بر تولید کنندگان تجهیزات پزشکی

نظارت بر عملکرد فروشگاه های تجهیزات پزشکی

اجرای ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی

تدوین فلو چارت تهیه تجهیزات ابلاغی به مراکز درمانی تحت پوشش

کارشناسی تجهیزات پزشکی از رده خارج و نظارت بر اسقاط آنها

تدوین شاخص های بازدید از مراکز درمانی تحت پوشش

نظارت بر نحوه انبار و نگهداری تجهیزات موجود در انبار دانشگاه و مراکز درمانی تحت پوشش 

شرکت در همایشها, سمینارها, دوره های آموزشی و نمایشگاه ها داخلی و خارجی

تهیه و توزیع لوازم مصرفی بخش های دیالیز مراکز تحت پوشش

همکاری و هماهنگی با اداره تجهیزات پزشکی کشور

شرکت درکمیته تدابیر درمان وتجهیزات پزشکی

 

اهداف و وظایف

نياز سنجي تجهيزات پزشكي مراكز تابعه
تهيه مشخصات فني مورد نياز جهت تجهيزات مورد بهره برداري با توجه به مجموعه پارامترهاي دخيل
برگزاري مناقصات تجهيزات پزشكي
نظارت بر خريد تجهيزات توسط مراكز تابعه
نظارت بر انجام خدمات پس از فروش شركت هاي طرف قرارداد
تهيه و توزيع لوازم مصرفي بخش هاي دياليز مراكز تابعه
نظارت بر فروشگاه هاي تجهيزات پزشكي (بازديدهاي منظم با هماهنگي سازمان بازرگاني، اداره اماكن و نيروي انتظامي در دست اقدام مي باشد.)
اجراي ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق كالاهاي پزشكي
اجرا و نظارت بر ضوابط و مقررات طرح ثبت تجهيزات پزشكي
اجرا و نظارت بر ضوابط طرح هولوگرام
اجرا و نظارت بر طرح رتبه بندي شركت هاي تجهيزات پزشكي
نظارت بر توليدكنندگان تجهيزات پزشكي
اجرا و نظارت بر الزامات حمايت از توليدات داخل
نظارت بر نحوه نگهداشت و كاليبراسيون تجهيزات پزشكي
انجام امور مربوط به متقاضيان ايجاد واحد صنفي شامل معرفي، ارائه مجموعه ضوابط و مقررات مربوط به صورت مجازي و برگزاري امتحان
تدوين فلوچارت تهيه تجهيزات پزشكي ابلاغي به مراكز تابعه
نظارت بر اسقاط تجهيزات پزشكي غيرقابل استفاده
تدوين شاخصهاي بازديد از مراكز تابعه
 

آمار و عملکرد