X
تاریخ انتشار: دوشنبه 07 دی 1394
برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد

  برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد

امتیاز: Article Rating
برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
- کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در تاریخ 6/10/94 با حضور ریاست محترم دانشگاه – معاونت های بهداشتی و درمانی – روسای شبکه ها و بیمارستان ها – متخصصین زنان و نوزادان و مسئولین برنامه مادران و نوزادان در محل سالن کنفرانس ستاد دانشگاه برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه آمار زایمان طبیعی و سزارین و آمار مرگ و میر پریناتال مربوط به سال 93 و 6 ماهه اول 94 مصوباتی در جهت بهبود شاخص برنامه مادران و نوزادان استان به تصویب شرکت کنندگان رسید.همچنین با عنایت به عدم وقوع مرگ مادر در اثر عوارض مرتبط به بارداری در 22 ماه گذشته در استان ، ریاست محترم دانشگاه ضمن تقدیر از تلاش دست اندرکاران عرصه بهداشت و درمان بر حفظ وضعیت موجود و ارتقاء این شاخص مهم تاکید نمودند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
  • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
ثبت امتیاز