X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 مهر 1394
برگزاری دوره آموزش مراقبتهای پرستاری در بخش  ICUدر ستاد دانشکاه

  برگزاری دوره آموزش مراقبتهای پرستاری در بخش ICUدر ستاد دانشکاه

امتیاز: Article Rating
به گزارش خبر نگاروبدا .یکی از مهمترین برنامه های دانشگاه علوم پزشکی ایلام درایام اربعین حسینی امسال ایجاد یا افزایش تختهای ICU در بیمارستانهای در مسیرتردد زائرین عتبات عالیه میباشد.علیرضانجیمی مسئول آموزش حوزه درمان بیان کرد:در راستای تائمین نیروی انسانی آموزش دیده این بخشها دفتر امور پرستاری دانشگاه اقدام به برگزاری دوره آموزشی مراقبتهای پرستاری در بخش ICU با 60ساعت امتیاز بازآموزی نموده است.
دوره در بخش تئوری و عملی تدوین گردییده که بخش تئوری دوره روزهای دوشنبه و چهار شنبه 20 و 22 مهرماه برگزار ودر بخش عملی افراد در قالب گروههای 3_4 نفره تقسیم شده و از 25 مهرماه تا 10 آبانماه مهارتهای علمی را در بخش های ICU مراکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و شهید مصطفی می گذرانند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دوره آموزش مراقبتهای پرستاری در بخش  ICUدر ستاد دانشکاه
  • برگزاری دوره آموزش مراقبتهای پرستاری در بخش  ICUدر ستاد دانشکاه
  • برگزاری دوره آموزش مراقبتهای پرستاری در بخش  ICUدر ستاد دانشکاه
  • برگزاری دوره آموزش مراقبتهای پرستاری در بخش  ICUدر ستاد دانشکاه
ثبت امتیاز