X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 مهر 1394
برگزاری هفته سوم دوره آموزشی تربیت مدیر در عرصه بیمارستانی

  برگزاری هفته سوم دوره آموزشی تربیت مدیر در عرصه بیمارستانی

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان: سومین هفته از دوره آموزشی تربیت مدیر در عرصه بیمارستانی روزهای دوشنبه
و سه شنبه 13 و 14 ام مهرماه در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه برگزار گردید.
سرفصلهای روز اول این بخش شامل مبانی مدیریت کیفیت بیمارستانها و FOCUS PCDA بود که توسط دکتر جمیل صادقی فر، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و سرپرست علمی دوره ارائه گردید.
در ادامه فراگیران در گروههای مختلف واز پیش تعیین شده به انجام تکالیف مرتبط با هر بخش پرداختند.
سرفصلهای روز دوم نیز مربوط به برنامه طرح تحول در نظام سلامت بود که شامل سیاستهای کلی طرح تحول در نظام سلامت، برنامه ارتقاء هتلینگ، پرداخت مبتنی بر عملکرد و سامانه قاصدک بود که به ترتیب توسط دکتر سعیدرضا جوهری مدیر محترم درمان، آقای علی زمان فتحی زاده کارشناس دبیرخانه تحول نظام سلامت، آقای پرویز طهماسبی مدیر امور مالی درمان و خانم سوسن میرزایی مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارائه گردید.
دوره روزهای دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 ام مهرماه ادامه پیدا می کند..
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری هفته سوم دوره آموزشی تربیت مدیر در عرصه بیمارستانی
  • برگزاری هفته سوم دوره آموزشی تربیت مدیر در عرصه بیمارستانی
  • برگزاری هفته سوم دوره آموزشی تربیت مدیر در عرصه بیمارستانی
  • برگزاری هفته سوم دوره آموزشی تربیت مدیر در عرصه بیمارستانی
  • برگزاری هفته سوم دوره آموزشی تربیت مدیر در عرصه بیمارستانی
ثبت امتیاز