X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 دی 1393
بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان و رئیس اداره امور آزمایشگاهای استان

  بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان و رئیس اداره امور آزمایشگاهای استان

امتیاز: Article Rating
• ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتردل پیشه بهمراه معاون درمان به صورت سرزده از آزمایشگاه استان بازدید نمودند
• به گزارش مدیر روابط عمومی معاونت درمان در این برنامه که همزمان با پذیرش بیماران بود.
• دکتر دل پیشه پس از بازدید از بخشهای مختلف آزمایشگاه و بررسی چگونگی اطمینان از دقت آزمایشهای مختلف (کنترل
• کیفی آزمایشهایانجام شده )در بخشهای یاد شده و همچنین چالشها و مشکلات موجود در روز کاری را جویا شدند.
• پرسنل نیز : استفاده از فرصت به دست امده ، علاوه بر طرح مسائل و مشکلات مرتبط تجهیزات پزشکی به بیان و دغدغه ها و نظرات خود پرداختند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان و رئیس اداره امور آزمایشگاهای استان
ثبت امتیاز