X
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 آذر 1398
برگزاری اولین جلسه دوره آموزشي توانمندسازی مدیران پرستاری بیمارستانها

  برگزاری اولین جلسه دوره آموزشي توانمندسازی مدیران پرستاری بیمارستانها

امتیاز: Article Rating

برگزاری اولین جلسه دوره آموزشي توانمندسازی مدیران پرستاری بیمارستانها
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه; اولین جلسه دوره آموزشي توانمندسازی مدیران پرستاری بیمارستانها با حضور مدیران پرستاری، سوپروایزرها و مسئولین بخشهای بالینی مراکز درمانی تابعه دانشگاه  روز یکشنبه تاریخ 10/9/98 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.
 این دوره در راستای اجرای برنامه علیاتی حوزه پرستاری دانشگاه و با هدف ارتقاء دانش و توانمندسازی گروه های هدف تدوین و اجرا گردیده است. ایشان افزودند، زمان برگزاری جلسات بعدی دوره در روزهای آتی اطلاع رسانی خواهد شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری اولین جلسه دوره آموزشي توانمندسازی مدیران پرستاری بیمارستانها
ثبت امتیاز