X
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 تیر 1398

  کارگاه یکروزه آشنایی با چالشهای برنامه اعتبار بخشی بیمارستان ها در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

امتیاز: Article Rating

کارگاه یکروزه آشنایی با چالشهای برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

کارگاه یکروزه آشنایی با چالشهای برنامه اعتبار بخشی بیمارستانهای دولتی و خصوصی با حضور مسئولان دانشگاه و خانم دکتر جهان آرا ممی خانی عضو گروه تألیف کتاب اعتباربخشی بیمارستان ها به عنوان مدرس به همت حوزه مدیریت نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وب دا، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن خیر مقدم به خانم دکتر جهان آرا ممی خانی عضو گروه تألیف کتاب اعتباربخشی بیمارستان ها و سایر شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی اظهار کرد: بخشی یکی از مباحث مهمی است که در سال‌های اخیر در سطح کشور بطور جدی پیگیری می‌شود و به ارزیابی ارائه خدمات و سایر شاخص‌های مربوطه در بیمارستانها می‌پردازد.

دکتر کریمیان افزود: در اعتبار بخشی بیمارستانها سعی بر این است که کیفیت در بالاترین سطح ممکن حفظ شود و سلامت و ایمنی بیمار و ارائه خدمات مطلوب به آن مورد تاکید قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همه عزیزانی که در عرصه اعتباربخشی در بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند، این نکته را مد نظر داشته باشند که به بیمار و مراجعان باید به گونه‌ای القاء شود که بهترین خدمات را دریافت کرده اند.

 در ادامه این جلسه نیز دکتر بالاوندی معاون درمان دانشگاه ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی به ارائه مطالبی در رابطه با اهمیت مقوله اعتباربخشی بیمارستان‌ها و اهداف اجرای آن و نقاط ضعف و قوت پیش روی اعتبار بخشی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سطح استان پرداخت.

گفتنی است که در این همایش که از ساعت 8:30 صبح تا 17 عصر به طول انجامید، در خصوص شناسایی و رفع چالشهای موجود در اعتبار بخشی بیمارستان ها که منجر به کاهش درجه اعتبار بخشی بیمارستانها می گردد، مطالبی عنوان شد.

 همچنین مدیریت صحیح استفاده از منابع موجود، راههای رسیدن به بهبود کیفیت و افزایش سطح ایمنی بیمار آموزشات لازم داده شد و در خصوص بررسی نقاط ضعف و قوت و چگونگی تبدیل تهدیدها به فرصت و ... توسط کارشناسان حاضر بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

لازم به ذکر است که این برنامه با حضور کلیه رؤسای بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مدیران، مترونها، مسئولین برنامه اعتبار بخشی و بهبود کیفیت در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز