X
تاریخ انتشار: دوشنبه 13 اسفند 1397
اولین همایش آموزش به بیمار در سطح استان

  اولین همایش آموزش به بیمار در سطح استان

امتیاز: Article Rating


اولین همایش اموزش به بیمار در سطح استان .
با حضور سوپروایزرین اموزشی و رابطین اموزش بخش ها و گروه هدف پرستار و ماما تمام مراکز درمانی استان.
و دعوت از سرکار خانم دکتر رعیسی فر و خانم دکتر شوهانی جهت اراعه مطالب برگزار شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اولین همایش آموزش به بیمار در سطح استان
ثبت امتیاز