X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 بهمن 1397
اولین جلسه کمیته معاونت درمان، جهت ارائه خدمت در ایام نوروز روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24

  اولین جلسه کمیته معاونت درمان، جهت ارائه خدمت در ایام نوروز روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24

امتیاز: Article Rating

اولین جلسه کمیته معاونت درمان، جهت ارائه خدمت در ایام نوروز روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در محل دفتر این معاونت باحضور معاون درمان و مدیر درمان ، رئیس دفتر نظارت بردرمان و کارشناسان درمان و روسای مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه برگزار گردید مهمترین موارد مَطرح شده در این جلسه برنامه ریزی حضور متخصصین در ایام نوروز ' هماهنگي بین مراکز همجوار ' ضرورت فعال بودن درمانگاههای تخصصی در ایام نوروز و افزایش نظارت ها بر عملکرد بخش خصوصی و دولتی , استقرار و نظارت بر عملکرد پزشکان مقیم ,   ثبت اطلاعات و آمار در سامانه mcmc و,,,, بود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اولین جلسه کمیته معاونت درمان، جهت ارائه خدمت در ایام نوروز روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24
ثبت امتیاز