X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 بهمن 1397
جلسه ی توجیهی پرستاران بخش های کودکان

  جلسه ی توجیهی پرستاران بخش های کودکان

امتیاز: Article Rating

 جلسه ی توجیهی پرستاران بخش های کودکان، سوپروایزران آموزشی و کارشناسان تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش جهت اجرای برنامه کنترل سوءتغذیه در بیمارستانها برگزار شد.
 این جلسه با همکاری دفتر پرستاری دانشگاه در روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷ در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه برگزار گردید .
در این جلسه حیدری مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان در خصوص برنامه های تغذیه بالینی در بخش کودکان و اهمیت کنترل سوء تغذیه در بخش های کودکان توضیح دادند. در ادامه خانم پور نجف از دفتر پرستاری دانشگاه نیز نحو ه تکمیل فرم های ارزیابی کودکان را جهت کادر پرستاری تشریح نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه ی توجیهی پرستاران بخش های کودکان
  • جلسه ی توجیهی پرستاران بخش های کودکان
ثبت امتیاز