X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 دی 1397
مراسم تودیع و معارفه مدیر قدیم و جدید نظارت بر درمان

  مراسم تودیع و معارفه مدیر قدیم و جدید نظارت بر درمان

امتیاز: Article Rating

در این مراسم که با حضور معاون درمان دانشگاه دکتر آبانگاه ، مدیر درمان دکتر صیدی ،رییس بازرسی دانشگاه و تمام کارشناسان حوزه درمان برگزار شد، دکتر آبانگاه معاون درمان ضمن عرض خوش آمد به حاضرین و تبیین سیاست‌های کلی دانشگاه در حوزه درمان اینگونه جابجائی ها را در راستای پویائی هرچه بیشتر مجموعه دانسته و در پایان مراسم نیز از زحمات چند ساله آقای مهندس فتح الهی تقدیر بعمل آورده و آقای دکتر نقدی را بعنوان مدیر این اداره معرفی نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مراسم تودیع و معارفه مدیر قدیم و جدید نظارت بر درمان
  • مراسم تودیع و معارفه مدیر قدیم و جدید نظارت بر درمان
  • مراسم تودیع و معارفه مدیر قدیم و جدید نظارت بر درمان
  • مراسم تودیع و معارفه مدیر قدیم و جدید نظارت بر درمان
  • مراسم تودیع و معارفه مدیر قدیم و جدید نظارت بر درمان
  • مراسم تودیع و معارفه مدیر قدیم و جدید نظارت بر درمان
ثبت امتیاز