X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 دی 1397

  جلسه تاسیس و راه اندازی مرکز ناباروریدر استان

امتیاز: Article Rating


در مورخه 97/10/11 جلسه ای با حضور معاونت محترم درمان ، ریاست محترم جهاد دانشگاهی واحد ایلام و مسئول محترم دفتر طب ایرانی و مکمل درمان دانشگاه تشکیل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید
1_ پیرامون موضوع تاسیس و راه اندازی مرکز ناباروری در استان، توسط جهاد دانشگاهی بحث و بررسی و مقرر گردید با توجه به تخصصی بودن موضوع پس از انجام فرآیندهای لازم و اخذ مجوز با موافقت و مشارکت معاونت درمان دانشگاه و در چارچوب دستورالعملهای صادره در این راستا اقدام لازم بعمل آید .
2_ مقرر گردید برگزاری کلاسهای آموزشی جهت متقاضیان بمنظور فعالیت در زمینه طب ایرانی و مکمل درمان از سوی جهاد دانشگاهی صرفا با اخذ مجوز از دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد در غیر اینصورت هر گونه آموزش در این راستا با مفاد آئیننامه طب ایرانی و مکمل درمان مغایرت داشته و غیرقانونی اعلام میگردد .
اشتراک گذاری
تصاویر
ثبت امتیاز