X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 آذر 1397

  جلسه کمیته نظارت بر درمان با داروها ی آگونیست

امتیاز: Article Rating
جلسه کمیته نظارت بر درمان با داروها ی آگونیست با حضور معاون محترم درمان و سایر اعضاء (مدیر درمان، مدیر گروه روانپزشکی، معاون پیشگیری سازمان بهزیستی، کارشناس درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مدیر نظارت بر دارو و کارشناسان درمان) در دفتر معاونت درمان تشکیل گردید و درخواست متقاضیان تاسیس مرکز درمان سو' مصرف مواد و واحدهای mmt و مدارک آنها بررسی و تصمیمات لازم درخصوص صدور مجوز جهت متقاضیان واجد شرایط اتخاذ گردید
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز