X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 آذر 1397

  کمیته ویژه دانشگاه

امتیاز: Article Rating
کمیته ویژه دانشگاه با حضور معاون درمان و آقای دکتر ولی زاده جانشین و نماینده رییس دانشگاه، آقای دکتر صیدی مدیر مدیر درمان و مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه ،خانم دکتر جلیلیان سرپرست دانشکده پزشکی ، آقای دکتر نورزی نماینده پزشکان حاضر در کلینیک ویژه، آقای کیومرث رحیمی دبیر کمیته و بازرس ویژه رییس دانشگاه و با حضور رؤسا و اعضای کلینیک های ویژه شماره 1 و 2 در دفتر معاونت درمان برگزار شد.در این جلسه عملکرد کلینیک های ویژه و اعضای هیئت مدیره و نحوه ارائه خدمت بررسی و راهکارهایی برای کیفیت و کمیت خدمات و جلب رضایت مندی شهروندان مورد مذاکره و تصویب حضور قرار گرفت.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز