X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 آبان 1397
مراسم تودیع و معارفه مدیران مالی پیشین و جدید معاونت درمان دانشگاه برگزار شد

  مراسم تودیع و معارفه مدیران مالی پیشین و جدید معاونت درمان دانشگاه برگزار شد

امتیاز: Article Rating
‍ مراسم تودیع و معارفه مدیران مالی پیشین و جدید معاونت درمان دانشگاه برگزار شد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مراسم تودیع و معارفه مدیران مالی پیشین و جدید معاونت درمان دانشگاه برگزار شد
  • مراسم تودیع و معارفه مدیران مالی پیشین و جدید معاونت درمان دانشگاه برگزار شد
  • مراسم تودیع و معارفه مدیران مالی پیشین و جدید معاونت درمان دانشگاه برگزار شد
  • مراسم تودیع و معارفه مدیران مالی پیشین و جدید معاونت درمان دانشگاه برگزار شد
  • مراسم تودیع و معارفه مدیران مالی پیشین و جدید معاونت درمان دانشگاه برگزار شد
ثبت امتیاز