X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 09 آبان 1397
بازدیدرییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ومعاون درمان از فرآیند ارائه خدمات درمانی وبهداشتی به زائرین درشهرستان مهران

  بازدیدرییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ومعاون درمان از فرآیند ارائه خدمات درمانی وبهداشتی به زائرین درشهرستان مهران

امتیاز: Article Rating
بازدیدرییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ومعاون درمان از فرآیند ارائه خدمات درمانی وبهداشتی به زائرین درشهرستان مهران :
اقایان دکتر همتی رییس دانشگاه علوم پزشکی و دکتر ابانگاه معاون درمان و مدیر درمان آقای دکتر صیدی وجمعی از مدیران ستادی طی بازدید از بیمارستان امام حسین (ع) مهران ضمن عیادت از بیماران وملاقات با پزشکان وکارکنان روند خدمات دهی به زائرین حسینی را مورد ارزیابی قرار داده واز نردیک در جریان ارائه خدمات درمانی به مراجعین قرار گرفتند .
در ادامه این بازدید رییس دانشگاه ومعاون درمان وهیئت همراه طی بازدید از پایانه ودرمانگاه مرزی ؛مرکز قرنطینه بهداشتی و محل استقرار کد های اورژانس فوریت پزشکی فرایند ارائه خدمات درمانی را مطلوب ورضایت بخش توصیف نموده.ودر جریان بازدیدها از خدمات ارزشمند وشبانه روزی پزشکان ؛ پیراپزشکان و کادر پشتیبانی حاضر درعملیات تقدیر وتشکر نمودند
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدیدرییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ومعاون درمان از فرآیند ارائه خدمات درمانی وبهداشتی به زائرین درشهرستان مهران
ثبت امتیاز