X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 03 آبان 1397
بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از اورژانس مرکز اموزشی ودرمانی امام خمینی (ره)

  بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از اورژانس مرکز اموزشی ودرمانی امام خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating
بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از اورژانس مرکز اموزشی ودرمانی امام خمینی (ره)
دراین بازدید دکتر ابانگاه ضمن دیدار با کارکنان وپزشکان اورژانس از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به درمان بیماران مراجعه کننده قرار گرفتند . این بازدید با همراهی دکتر مقصودی نژاد،رییس بیمارستان ؛ اسدی وزاهدیان مدیران ستادی درمان وهمچنین مدیر ومترون بیمارستان صورت پذیرفت .
دکتر ابانگاه ضمن بازدید از پروژه ایجاد اتاق های عمل جدید؛ پیشرفت پروژه را رضایت بخش توصیف نموده از تلاش های همه پزشکان وکارکنان بیمارستان در ارائه خدمات به زائرین وشهر وندان گرامی قدر دانی نمودند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از اورژانس مرکز اموزشی ودرمانی امام خمینی (ره)
  • بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از اورژانس مرکز اموزشی ودرمانی امام خمینی (ره)
  • بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از اورژانس مرکز اموزشی ودرمانی امام خمینی (ره)
  • بازدید شبانه معاون درمان دانشگاه از اورژانس مرکز اموزشی ودرمانی امام خمینی (ره)
ثبت امتیاز