X
تاریخ انتشار: شنبه 07 مهر 1397
بازدید مشاور معاون سازمان برنامه و بوجه کشور از مرکز درمانی ایلام.

  بازدید مشاور معاون سازمان برنامه و بوجه کشور از مرکز درمانی ایلام.

امتیاز: Article Rating
بازدید مشاور معاونت سازمان برنامه و بودجه کشور از مرکز درمانی ایلام

مشاور معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور از بیمارستانهای امام خمینی (ره)، شهید مصطفی خمینی و آیت‌الله طالقانی ایلام به منظور بررسی وظیعت خدماتی و شناسایی مشکلات و چالش های حوزه درمان بازدید نمود.
به گزارش خبرنگار وب دا، در این بازدید که دکتر آبانگاه معاون درمان ،دکتر ولی‌زاده معاون آموزشی، دکتر پاکزاد معاون توسعه و دکتر صیدی مدیر درمان دانشگاه مشاور معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور را همراهی کردند، مسائل و چالشهای بیمارستانهای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است که دکتر حیدری از بخشهای مختلف بیمارستانهای شهر ایلام بازدید کرد و دستوراتی در جهت رفع مشکلات حوزه درمان مراکز صادر نمود.
در خاتمه بازدید از بیمارستانهای امام خمینی (ره)، شهید مصطفی خمینی و آیت‌الله طالقانی، جلسه ای باحضور دکتر حیدری مشاور معاونت سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون آموزشی، معاون توسعه و مدیر درمان و روسای بیمارستانهای مذکور برگزار گردید که دکتر حیدری طی سخنانی از خدمات پرسنل حوزه درمانی تقدیر نمود.
همچنین در ادامه دکتر رضا ولی‌زاده معاون آموزشی، دکتر ایرج پاکزاد معاون توسعه و دکتر محمدرضا صیدی مدیر درمان دانشگاه ضمن خیرمقدم به دکتر حیدری مشاور معاونت سازمان برنامه و بودجه کشور به بیان مشکلات و چالشهای زیر ساختی، تجهیزات و امکانات حوزه درمان پرداختند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید مشاور معاون سازمان برنامه و بوجه کشور از مرکز درمانی ایلام.
  • بازدید مشاور معاون سازمان برنامه و بوجه کشور از مرکز درمانی ایلام.
  • بازدید مشاور معاون سازمان برنامه و بوجه کشور از مرکز درمانی ایلام.
  • بازدید مشاور معاون سازمان برنامه و بوجه کشور از مرکز درمانی ایلام.
  • بازدید مشاور معاون سازمان برنامه و بوجه کشور از مرکز درمانی ایلام.
  • بازدید مشاور معاون سازمان برنامه و بوجه کشور از مرکز درمانی ایلام.
ثبت امتیاز