X
تاریخ انتشار: شنبه 07 مهر 1397
برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اربعین حسینی معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.

  برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اربعین حسینی معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.

امتیاز: Article Rating
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی در ایام اربعین حسینی راس ساعت 12:00 روز چهارشنبه 4/7/1397 با حضور معاون محترم درمان، مدیر محترم درمان، مدیر محترم حوادث و فوریتهای پزشکی استان، مدیران ستادی معاونت درمان و روسای بیمارستانهای تابعه دانشگاه، معاون محترم و ریاست محترم بیمارستان زاگرس تشکیل گردید.
ابتدا دکتر صیدی مدیر درمان دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به حضار، اظهار داشتند با توجه به حوادث اخیر بصره و خوزستان و احتمال افزایش تردد زائرین از مرز مهران در سالجاری آمادگی هرچه بیشتر بیمارستانها امری ضروری است.
ایشان در ادامه بر لزوم برگزاری جلسات هفتگی اربعین حسینی در مراکز بیمارستانی تاکید نمودند.
سپس دکتر علیمرادی نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه در امور اربعين گزارشی از آخرین وضعیت پیگیری نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی در این ایام ارائه و اظهار داشتند که بیمارستانها ظرف هفته آینده بازنگری نیروی انسانی مورد نیاز خود را با آن مرکز ارسال نمایند.
در ادامه هر کدام از روسای بیمارستانها گزارشی از وضعیت اورژانسها و سایر نیازمندیها و مشکلات پیش رو خود را ارائه دادند.
در ادامه پس از تبادل نظر و جمع بندی مباحث مواردی مصوب گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اربعین حسینی معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
  • برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اربعین حسینی معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
  • برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اربعین حسینی معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
ثبت امتیاز