X
تاریخ انتشار: شنبه 10 شهریور 1397
جلسه دوم کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .

  جلسه دوم کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان،جلسه دوم کارگاهآموزشیمدیریتخطرحوادثوبلایابا رویکرد اعتبار بخشی بیمارستانی جهت کارشناسان و اعضاء کمیته حوادث و بلایای مراکز درمانی تابعه دانشگاه، روز چهارشنبه مورخ 7شهریورماه در محل سالن اجتماعات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان برگزار گردید.
آقای خانی اکبری با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی مراکز بیمارستانیاستان آموزش و توانمندسازی پرسنل در زمینه پاسخ به حوادث و بلایا با توجه به مخاطره آمیز بودن استان و تردد سالانه زائرین اربعین حسینی و وجود مخاطرات بالقوه خاص در این ایام بوده،افزودند مباحث مهم، کاریردی و عملیاتی در این کارگاه 2 روزه گنجانده شده است.
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد در این جلسه کارگاه مباحثی چون تدوینبرنامه پاسخ سلامت در بحران و سامانه هشدار سریع توسط دکتر حمید صفرپور دکترای سلامت در حوادث و بلایا و مباحث سامانه فرماندهی حادثه و آتش سوزی دکتر علی صاحبی دکترای سلامت در حوادث و بلایا تدریس شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه دوم کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .
  • جلسه دوم کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .
  • جلسه دوم کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .
ثبت امتیاز