X
تاریخ انتشار: دوشنبه 05 شهریور 1397
کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .

  کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .

امتیاز: Article Rating
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان، کارگاه آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا با رویکرد اعتبار بخشی بیمارستانی جهت کارشناسان و اعضاء کمیته حوادث و بلایای مراکز درمانی تابعه دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 4 شهریورماه در سالن اجتماعات فوریتهای پزشکی استان برگزار گردید.
ایشان بیان داشتند در این دوره که باهدف ارتقاء دانش علمی و مهارت اعضاء کمیته بحران بیمارستانها توسط دفتر امور پرستاری دانشگاه طراحی و اجرا گردیده است از ظرفیتهای و مدرسین دانشگاه از جمله دکتر جعفر بازیار، دکتر علی صاحبی و دکتر حمید صفرپور دکترای سلامت در حوادث و بلایا جهت تدریس دوره استفاده گردید.
ایشان در ادامه افزودند جلسه دوم کارگاه روز چهارشنبه مورخ 7 شهریور ماه برگزار می گردد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .
  • کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .
  • کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .
  • کارگاه آموزشی 2 روزه مدیریت خطر حوادث و بلایا برگزار گردید .
ثبت امتیاز