X
تاریخ انتشار: یکشنبه 28 مرداد 1397
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت با همراهی مسئولان دانشگاه از مرکز روان پزشکی مرکز آموزش درمانی شهید مصطفی خمینی ایلام

  بازدید معاون درمان وزارت بهداشت با همراهی مسئولان دانشگاه از مرکز روان پزشکی مرکز آموزش درمانی شهید مصطفی خمینی ایلام

امتیاز: Article Rating
بازدید معاون درمان وزارت بهداشت با همراهی مسئولان دانشگاه از مرکز روان پزشکی مرکز آموزش درمانی شهید مصطفی خمینی ایلام
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاون درمان وزارت بهداشت با همراهی مسئولان دانشگاه از مرکز روان پزشکی مرکز آموزش درمانی شهید مصطفی خمینی ایلام
ثبت امتیاز