X
تاریخ انتشار: دوشنبه 04 تیر 1397

  سومین جلسه کمیته تعرفه‌ها

امتیاز: Article Rating
سومین جلسه کمیته تعرفه‌های استانی با حضور کلیه اعضا در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ 97/4/3 تشکیل و 6پرونده تعرفه‌ای در جلسه مطرح و تکلیف گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز