X
تاریخ انتشار: شنبه 02 تیر 1397
جلسه کمیته مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی

  جلسه کمیته مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی

امتیاز: Article Rating
جلسه کمیته مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی روز چهارشنبه مورخ 30/3/97 در دفتر معاونت درمان و با حضور روسای مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها و سایر اعضا کمیته برگزار گردید. دکتر آبانگاه معاون درمان بر لزوم هماهنگی مدیران بیمارستانها و رصد مشکلات موجود ، پیگیری لازم جهت حل مشکلات ، بهره برداری و استفاده بهینه از منابع سلامت،درخواست منطقی آزمایشات ، تشکیل مستمر جلسات کمیته بیمارستانی با حضور پزشکان متخصص و بررسی راهبردها و شاخصهای اعلام شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت جهت اجرای این برنامه تاکید نمودند. سپس سایر اعضا مطالبی درخصوص اقدامات انجام شده در این راستا و برنامه های در دست اقدام جهت اجرایی شدن برنامه طی سالجاری ارائه نمودند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه کمیته مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی
ثبت امتیاز