X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 خرداد 1397
آغاز بازدید اعتباربخشی ادواری مراکز آموزش درمانی دولتی و خصوصی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  آغاز بازدید اعتباربخشی ادواری مراکز آموزش درمانی دولتی و خصوصی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating
جلسه اعتبار بخشی و آغاز بازدید های ادواری با حضور ریاست دانشگاه ،معاونت درمان و اعضای تیم اعتبار بخشی دانشگاه برگزار شد.
آغاز بازدید اعتباربخشی ادواری مراکز آموزش درمانی دولتی و خصوصی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان، دکتر قباد آبانگاه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام ‌ گفت ارزیابی اعتبار بخشی ادواری بیمارستان دهلران ،دره شهر، آبدانان ،بیمارستان کوثر و سرابله به پایان رسید.
همچنین مراکز آموزشی درمانی بیمارستان های دولتی و خصوصی شهرستان ایلام به ترتیب ارزیابی می شود.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • آغاز بازدید اعتباربخشی ادواری مراکز آموزش درمانی دولتی و خصوصی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز