X
تاریخ انتشار: شنبه 28 بهمن 1396
نشست صمیمی معاونت درمان و مدیر درمان و ریاست بیمارستانهای استان

  نشست صمیمی معاونت درمان و مدیر درمان و ریاست بیمارستانهای استان

امتیاز: Article Rating
نشست صمیمی معاونت درمان و مدیر درمان و ریاست بیمارستانهای استان و مدبران واحدهای حوزه درمان جهت برسی مشکلات درمان
اشتراک گذاری
تصاویر
  • نشست صمیمی معاونت درمان و مدیر درمان و ریاست بیمارستانهای استان
  • نشست صمیمی معاونت درمان و مدیر درمان و ریاست بیمارستانهای استان
  • نشست صمیمی معاونت درمان و مدیر درمان و ریاست بیمارستانهای استان
  • نشست صمیمی معاونت درمان و مدیر درمان و ریاست بیمارستانهای استان
ثبت امتیاز