X
تاریخ انتشار: شنبه 25 آذر 1396
بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانهای استان ایلام

  بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانهای استان ایلام

امتیاز: Article Rating
جلسه بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانها با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد راس ساعت 9:30 روزیکشنبه تاریخ 19/09/1396 با حضورمدیر محترم پرستاری دانشگاه، مترون وکارشناس مرکز مشاوره مستقر در بیمارستانها و مسئولین مراکز مشاوره مجوزدار و کارشناس رابط مراقبت پرستاری در منزل دفتر پرستاری دانشگاه در معاونت درمان تشکیل گردید.
کامران بلوچی مدیر پرستاری دانشگاه ضمن اشاره به اهمیت و مزایای مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری، جهت بیماران بر نقش کارشناس مراقبت پرستاری در منزل مستقر در بیمارستانها در ساماندهی مراقبت در منزل و ارائه خدمات بهداشتی و پرستاری فی مابین بیمار و مراکز مجوزدار مشاوره و مراقبت پرستاری در منزل تاکید نمود.
آقای بلوچی خاطر نشان کرد:جهت معرفی هر چه بیشتر این مراکزبه عموم مردم لازم است سازمان صدا و سیما همکاری لازم با دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد. در ادامهایشان به اقدامات انجام شده در این زمینه که توسط دفتر پرستاری دانشگاه صورت گرفته ازجمله تالیف کتابچه مراقبت پرستاری در منزل، برگزاری دوره آموزشی آیین نامه مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل جهت گروه هدف،پخش برنامه تلویزیونی مراقبت پرستاری در منزل در صدا وسیما ،تعیین تعرفه ایاب و ذهاب پرستاربرای هر بار بالین بر حضور بیمار بر اساس مصوبه کمیته استانی اشاره نمود.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانهای استان ایلام
  • بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانهای استان ایلام
  • بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانهای استان ایلام
  • بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانهای استان ایلام
  • بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانهای استان ایلام
  • بررسی عملکرد مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری مستقردر بیمارستانهای استان ایلام
ثبت امتیاز