X
تاریخ انتشار: دوشنبه 01 خرداد 1396

  کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش انگل شناسی

امتیاز: Article Rating
کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش انگل شناسی روز چهار شنبه مورخ 20/2/96 در سالن اجتماعات دانشگاه و با حضور مسئولین بخشها ی انگل شناسی آزمایشگاههای بخش دولتی و خصوصی سطح استان توسط اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه برگزار گردید .خانم ایار ضمن خیر مقدم هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش توانمندی پرسنل و به روز نمودن اطلاعات مربوط به تشخیص و کنترل کیفی بخش موردنظر یان نمودند سپس آقایان دکتر ناصری فر و دکتر شمسی اعضاء هیئت علمی دانشگاه مطالبی در خصوص اپیدمیولوژی بیماریهای انگلی ، روشهای تشخیص آزمایشگاهی ،روشهای کنترل کیفی و تضمین کیفیت در بخش موردنظر ارائه نمودند در پایان به سوالات افراد شرکت کننده توسط مدرسین مورد نظر پاسخهای لازم ارائه گردید .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز