X
تاریخ انتشار: دوشنبه 01 خرداد 1396

  آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان ایلام

امتیاز: Article Rating
آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان ایلام
بدینوسیله به اطلاع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی می رساند هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در تاریخ 30/4/96 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد لذا متقاضیان ثبت نام در هیئت مدیره شهرستان ایلام می توانند از تاریخ 4/3/96 لغایت 11/3/96 جهت دریافت فرم و ثبت نام به دبیرخانه هیات اجرائی انتخابات نظام پزشکی به آدرس : ایلام –میدان شهید کشوری – بلوار آزادی –دانشگاه علوم پزشکی – معاونت درمان – اداره نظارت بر درمان – دبیرخانه هیات اجرائی انتخابات نظام پزشکی مراجعه فرمائید
هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان ایلام

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان ایلام
بدینوسیله به اطلاع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی می رساند هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در تاریخ 30/4/96 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد لذا متقاضیان ثبت نام در هیئت مدیره شهرستان ایلام می توانند از تاریخ 4/3/96 لغایت 11/3/96 جهت دریافت فرم و ثبت نام به دبیرخانه هیات اجرائی انتخابات نظام پزشکی به آدرس : ایلام –میدان شهید کشوری – بلوار آزادی –دانشگاه علوم پزشکی – معاونت درمان – اداره نظارت بر درمان – دبیرخانه هیات اجرائی انتخابات نظام پزشکی مراجعه فرمائید
هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان ایلام
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز