X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 12 اسفند 1395
مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان

  مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان

امتیاز: Article Rating
مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان و مرکز تسهیلات زایمان این بیمارستان با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید
اشتراک گذاری
تصاویر
  • مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان
  • مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان
  • مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان
  • مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان
  • مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان
  • مرکز سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان
ثبت امتیاز