X
تاریخ انتشار: یکشنبه 18 مهر 1395
کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی

  کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی

امتیاز: Article Rating
کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی روز شنبه مورخ 10/7/95 رأس ساعت 30/8 با حضور مسئولین بخش مذکور آزمایشگاههای دولتی و خصوصی سطح استان برگزار گردید . خانم ایار هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده در بخش مورد نظر، آموزش روشهای کنترل کیفیت ، آموزش پرسنل با روشها و متدهای جدید و به روز نمودن اطلاعات بیان نمود . آقای دکتر پاکزاد و آقای دکتر غفوریان از اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان مدرسین این کارگاه در خصوص تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی ، کنترل کیفی محیط ها ی کشت ، دیسک های آنتی بیو گرام ، وسایل مورد استفاده در این بخش و روشهای کشت و تشخیص باکتریها مطالبی بیان نمودند در پایان پاسخ های لازم توسط مدرسین به سوالات افراد شرکت کننده ارائه گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی
  • کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی
  • کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی
  • کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی
  • کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی
  • کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی
  • کار گاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش میکروب شناسی
ثبت امتیاز