X
تاریخ انتشار: شنبه 17 مهر 1395
کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی

  کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی

امتیاز: Article Rating
کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی روز یکشنبه مورخ 28/6/95 در سالن اجتماعات دانشگاه و با حضور کارشناسان مسئول بخش موردنظر آزمایشگاههای دولتی و خصوصی سطح استان برگزار گردید .خانم ایار هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی پرسنل فنی آزمایشگاهها با اصول تضمین کیفیت و ارتقا ء کیفی خدمات بخشمورد نظر بیان نمود. آقای دکتر صبور مدرس این کارگاه مطالبی در خصوص تضمین کیفیت ، برنامه های کنترل کیفی ،نرم افزارهای مورد استفاده ، موارد عدم انطباق و اقدامات اصلاحی در بخش موردنظر ارائه نمود. در پایان افراد شرکت کننده مشکلات موجود در بخش مورد نظر را بیان و آقای دکتر صبور و خانم ایار پاسخهای لازم را ارائه نمودند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی
  • کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی
  • کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی
  • کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی
  • کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی
  • کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی
  • کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی
  • کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش بیوشیمی
ثبت امتیاز