X
تاریخ انتشار: دوشنبه 15 شهریور 1395
بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)

  بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)

امتیاز: Article Rating
بر گزاری جلسه ( Home care )مراقبت پرستاری در منزل
اولین جلسه برنامه عملیاتی Home Careبا ذکر صلوات بر محمد و آل محمد راس ساعت 8:30 روز یک شنبه14/06/1395 با حضور مدیر درمان،مدیر دفتر امور پرستاری دانشگاه ومترون بیمارستانهای شهرستان ایلام، نماینده دانشکده پرستاری ، نماینده نظام پرستاری ،نماینده نظارت بردرمان ومسئولین مراکز مشاوره در دفتر مدیر محترم درمان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای بلوچی مدیر امور پرستاری دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به حضار از ضرورت ایجاد واستقرار Home care در استان ونقش آن در ارائه خدمات به بیماران نیازمند وکاهش زمان بستری های غیر ضروری در بیمارستانها ایراد سخن نمود و سپس کارشناس مربوطه دستورالعمل جدید که توسط معاونت پرستاری ابلاغ شده بود قرائت نموده ودر ادامه جلسه با ارائه نقطه نظرات حاضرین ومشکلات پیش روی مراکز مراقبت پرستاری در منزل وجمع بندی نهایی مصوبات جلسه پایان یافت.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)
  • بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)
  • بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)
  • بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)
  • بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)
  • بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)
  • بر گزاری جلسه Home care (مراقبت پرستاری در منزل)
ثبت امتیاز