طراحی سایت
شرح وظایف


شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی

 

·        برنامه ریزی و تعیین خطوط کلی مشی امور مرتبط  با تجهیزات پزشکی دانشگاه مطابق با ضوابط و آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت

·        کنترل و نظارت بر امور تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش

·        نیاز سنجی و اولویت بندی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش

·        نظارت و کنترل بر خرید تجهیزات پزشکی توسط مراکز درمانی تحت پوشش

·        هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به نصب , راه اندازی  آموزش , کالیبراسیون و تعمیر تجهیزات پزشکی

·        برگزاری  مناقصات مربوط به تجهیزات پزشکی

·        نظارت بر مناقصات برگزار شده در مراکز درمانی تحت پوشش

·        هماهنگی و نظارت بر انعقاد قراردادهای خرید تجهیزات

·        عضویت و مشارکت در کلیه کمیته ها و جلسات مرتبط با تجهیزات پزشکی

·        کنترل و نظارت بر تولید کنندگان تجهیزات پزشکی

·        نظارت بر عملکرد فروشگاه های تجهیزات پزشکی

·        اجرای ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی

·        تدوین فلو چارت تهیه تجهیزات ابلاغی به مراکز درمانی تحت پوشش

·        کارشناسی تجهیزات پزشکی از رده خارج و نظارت بر اسقاط آنها

·        تدوین شاخص های بازدید از مراکز درمانی تحت پوشش

·        نظارت بر نحوه انبار و نگهداری تجهیزات موجود در انبار دانشگاه و مراکز درمانی تحت پوشش

·        شرکت در همایشهاسمینارها, دوره های آموزشی و نمایشگاه ها داخلی و خارجی

·        تهیه و توزیع لوازم مصرفی بخش های دیالیز مراکز تحت پوشش

·        همکاری و هماهنگی با اداره تجهیزات پزشکی کشور

·        شرکت درکمیته تدابیر درمان وتجهیزات پزشکی

آمار و عملکرد شش ماهه اول 91

عملکرد واحد تجهیزات پزشکی در 6 ماه اول سال 91

1.   تجهیز ICU بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

2.   تجهیز مراکز تحت پوشش به دستگاه RO مدیکال

3.   راه اندازی  بخش دیالیز در بخش زرین آباد شهرستان دهلران

4.   تجهیز بخش جراحی و ICU قلب باز بیمارستان امام حسین (ع) مهران

5.   تجهیز مراکز درمانی تحت پوشش به دستگاه پمپ سرم

6.   تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره) به دستگاه سونوگرافی

 

معرفی

تجهیزات پزشکی:
هرگونه وسایل, تجهیزات , ابزار, لوازم , ماشین آلات , وسایل کاشتنی ,مواد, معرف ها یا کالیبراتورها آزمایشگاهی و نرم افزارها که توسط تولید کنندگان برای انسان –به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل – جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارائه می گردد:
• تشخیص, پیشگیری ,پایش, درمان یا کاهش بیماری
• تشخیص, پایش, درمان, تسکین, جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت
• تحقیق و بررسی جایگزینی اصلاح اناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک
• حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات
• کنترل بارداری
• تمیز یا ضد عفونی کننده و یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی
• فراهم کردن اطلاعات برای اهداف پزشکی و تشخیصی به کمک آزمایشات (in vitro) بر روری نمونه های گرفته شده از بدن
Add Content...

جستجو
معرفی کارکنان

دکتر علی بخش محمودی (مسوول تجهیزات پزشکی)

شماره تماس:3337100

ایمیل :alibakhsh_mahmoudi2338@yahoo.com

مهندس روح اله میرزایی (کارشناس تجهیزات)

شماره تماس:3337100

ایمیل: MEHRZAD.MIRZAI@GMAIL.COM

مهندس زینب اروانه (کارشناس تجهیزات)

شماره تماس:3337100

ایمیل:ZAINAB_ARVANE67@HOTMAIL.COM