تماس با ما

 

 

 

ایلام- میدان شهید کشوری

بلوار آزادی داتشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام- طبقه همکف معاونت درمان
6931851147

آدرس :

 

 

کد پستی

:

 

0841-3337542

تلفن :

 

   

 

0841-3337180

فكس :

 

 

پست الكترونيكي :

 

     

 

جستجو