طراحی سایت
اخبار معاونت
04

روز کارمند مبارک باد

روز کارمند مبارک باد
جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران
می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای
سازندگی باشد
روز کارمند مبارک باد دکتر کردجمشیدی معاون دروان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (151)
کد خبر: 13707
  • روز کارمند مبارک باد
جستجو