طراحی سایت
اخبار معاونت
08

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر16-10 مردادماه

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر16-10 مردادماه
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر16-10 مردادماه
سلام به شما خواننده گرامی
با توجه به اهمیت اثرات شگرف شیر مادر در سلامت جسم،ذهن و روان کودک و آینده او،شفا بخش بودن آن در بیماریهای مختلف کودکان و به دلیل اثرات مهم درسلامت مادران که مرکز ثقل سلامت خانواده و اجتماع هستند ،و به حکم شفا و رحمت بودن قرآن کریم که در سوره های مختلف خداوند خالق هستی از شیر مادر یاد می فرماید و جایگزین آن را شیر مادردیگرمقررمی فرماید،در راستای ارتقای سلامت مادر، کودک ،جامعه و خانواده بیاییم از تاریخ 10 لغایت 16 مردادماه هر سال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر را گرامی بداریم. با راهنمایی مادران ،همسران و اعضای خانواده آنها در راه تغذیه کودکانمان با شیر مادر سهیم باشیم.


پریسا حمد حیدری کارشناس و مشاور شیر مادر
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (125)
کد خبر: 13566
  • هفته جهانی تغذیه با شیر مادر16-10 مردادماه
  • هفته جهانی تغذیه با شیر مادر16-10 مردادماه
  • هفته جهانی تغذیه با شیر مادر16-10 مردادماه
جستجو