اخبار معاونت حداقل
01

برگزاری کارگاه آموزشی « تضمین کیفیت هماتولوژی» در معاونت درمان

برگزاری کارگاه آموزشی « تضمین کیفیت هماتولوژی» در معاونت درمان
کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در بخش هماتولوژی با توجه به نیاز پرسنل فنی آزمایشگاه های تحت پوشش و جهت ارتقا آگاهی و توانمندی پرسنل ، در تاریخ 21/9/95توسط اداره امورآزمایشگاههای حوزه معاونت درمان در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه با حضور کارشناسان بخش هماتولوژی آزمایشگاههای مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های دولتی و آزمایشگاههایخصوصی تحت پوشش دانشگاه برگزار گردید
خانم ایار مسئول اداره امور آزمایشگاهها همچنین بیان نمود در این کارگاه مطالبی در خصوص کنترل کیفی در بخش هماتولوژی شامل کالیبراسیون دستگاههای بخش و روشهای تایید کالیبراسیون از طریق روشهای چک تست -دلتا تست-.... ،اصول تضمین کیفیت در بخش هماتولوژی،استفاده از خون کنترل و رسم منحنی ،قوانین وستگارد و سایر مباحث توسط آقای دکتر محمدرضا حافطی متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی ارائه گردید .و در پایان به سوالات افراد شرکت کننده پاسخهای لازم ارائه گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (108)
کد خبر: 12089
  • برگزاری کارگاه آموزشی « تضمین کیفیت هماتولوژی» در معاونت درمان
  • برگزاری کارگاه آموزشی « تضمین کیفیت هماتولوژی» در معاونت درمان
  • برگزاری کارگاه آموزشی « تضمین کیفیت هماتولوژی» در معاونت درمان
  • برگزاری کارگاه آموزشی « تضمین کیفیت هماتولوژی» در معاونت درمان
جستجو